Info@sapaluxuryhotel.com  - Sapaluxuryhotel@gmail.com

Chào mừng đến với khách sạn Sapa Luxury Hotel

02 143 771 789

Liên Hệ

Địa chỉ: 161 Thạch Sơn - Sapa - Việt Nam

Gọi từ nước ngoài về Việt Nam:

Điện thoại: +84-214 3 771 789 

Hotline: +84-986 171 171 

Gọi trong lãnh thổ Việt Nam:

Điện thoại:02143771 789

Hotline: 0986 171 171 - 0902 171 171

Email: [email protected][email protected]
captcha
Đặt phòng
sapa luxury hotel